IBAN & SEPA Nummers

Op deze website staat het thema IBAN centraal, maar wat is het eigenlijk?

IBAN staat voor: International Bank Account Nummer, een term welke samen met SEPA: Single Euro Payments Area door het leven gaat voor de Europese betaalmarkt.

Sinds 1 januari 2006 dient er bij een internationale transactie tussen 2 bankrekeningnummers een IBAN Nummer gebruikt te worden. Dit wordt gebruikt om de betalingen veiliger en vlotter te laten verlopen.

Elke bankrekening en elk land heeft een eigen uniek IBAN Nummer welke bestaat uit maximaal 34 alfanumerieke tekens. Hierbij zijn de voorste 2 van gelijk aan het land waarbij het rekeningnummer is ondergebracht. In Nederland is het altijd beginnend met: NL, gevolgd door een controlenummer en het eigen bekende bankrekeningnummer.

Binnen enkele jaren zal ook het binnenlandse betalingsverkeer enkel nog geschieden met SEPA nummers. Hierdoor dienen de leveranciers- & klantenbestanden van bedrijven te worden aangepast.

Naast het gebruikelijke IBAN Nummer dient er bij elke transactie ook een BIC Code te worden gebruikt.