De BIC CODE

Op het moment dat u met behulp van de IBAN Code een transactie wilt uitvoeren is het noodzaak om over een gekoppelde BIC Code te beschikken.

De BIC : Bank Identifier Code is een code welke gekoppeld is aan de bankfirma. Zo hebben alle Rabobankfilialen de BIC: RABONL2U en F. van Lanschot Bankiers: FVLBNL22.

Zonder de BIC Code kan er geen internationale transactie worden volbracht.